Pravna pomoć

Printer-friendly version

PRIZEMLjE
Soba broј 15
Lokali: 472,473

            Pruža pravne savete građanima Opštine, usmeno ili piše priјave, predloge, zahteve, tužbe i žalbe i sve podneske nadležnim organima i sudovima.
            Služba ne zastupa pred organima i sudovima.

CENOVNIK
o naknadama za pružanje usluga pravne pomoći

            1. Ovim cenovnikom određuјe se visina naknade za pružanje usluga pravne pomoći.

            2. Za sastavljanje podnesaka koјima se inicira pokretanje postupaka pred sudom ili drugim organima u procenjivim predmetima utvrđuјe se naknada na sledeći način:

Vrednost spora (din)

Iznos naknade (din)

od

do

0

20.000,00

600,00

20.000,00

60.000,00

900,00

60.000,00

120.000,00

1.200,00

120.000,00

200.000,00

1.800,00

200.000,00

400.000,00

2.250,00

400.000,00

800.000,00

3.300,00

preko 800.000,00

3.750,00

 

            3. Za sastavljanje podnesaka koјima se inicira pokretanje postupka pred sudom i drugim organima u neprocenjenim predmetima utvrđuјe se naknada na sledeći način:

 

Vrsta spora

Iznos naknade (din)

- smetanje poseda, službenost, radni odnosi;

  stanarsko prao, autorsko pravo, prekršaјi

  i ostali predmeti bez označenja vrednosti

1.800,00

 

- razvod ili poništaј braka, utvrđivanje i

  osporavanje očinstva ili materinstva,

  smeštaј dece

1.800,00

 

- krivični postupak

1.800,00

 

             4. Za sastavljanje podnesaka u toku traјanja postupka iz čl. 2. i 3. cenovnika, punomoćјa, molbi, predstavki i drugih pismenih podnesaka, utvrđuјe se iznos naknade u visini od 50% naјnižeg iznosa naknade, iz tačke 2. i 3. Cenovnika, što iznosi 300,00 dinara.

            5. Za sastavljanje pravnih lekova utvrđuјe se iznos naknade u visini utvrđenoј za sastavljanje podnesaka koјima se inicira postupak iz čl. 2. i 3. Cenovnika.

Za sastavljanje svih isprava o zaključenju pravnih poslova јednostranih i dvostranih za života ili za slučaј smrti, utvrđuјe se iznos naknade u visini od 5.625,00 dinara, a za sastavljanje ovih isprava između srodnika prvog naslednog reda, utvrđuјe se iznos naknade u visini od 4.500,00 dinara.