Pravna pomoć

Printer-friendly version

PRIZEMLjE
Soba broј 15
Lokali: 472,473

            Pruža pravne savete građanima Opštine, usmeno ili piše priјave, predloge, zahteve, tužbe i žalbe i sve podneske nadležnim organima i sudovima.
            Služba ne zastupa pred organima i sudovima.

 

NAKNADE ZA PRUŽANjE USLUGA PRAVNE POMOĆI U UPRAVI GRADSKE OPŠTINE ZEMUN


1. Utvrđuje se visina naknade za pružanje usluga pravne pomoći u Upravi gradske opštine Zemun.

2. Za sastavljanje podnesaka kojima se inicira pokretanje postupaka pred sudom ili drugim organima u procenjivim predmetima utvrđuje se naknada na sledeći način :

VREDNOST SPORA (din)

 

Iznos naknade

(25% од АТ)

od

do

Podnesak

0

450.000,00

1.500,00

450.000,00

750.000,00

2.250,00

750.000,00 .

1.500.000,00

2.812,50

1.500.000,00

3.000.000,00

4.125,00

3.000.000,00

6.000.000,00

5.625,00

6.000.000,00

12.000.000,00

7.500,00

12.000.000,00

24.000.000,00

9.375,00

24.000.000,00

па навише

11.250,00

 

3. Za sastavljanje podnesaka kojima se inicira pokretanje postupaka pred sudom ili drugim organima u neprocenjivim predmetima utvrđuje se naknada na sledeći način :

 

VRSTA SPORA

Iznos naknade (   25% од АТ)

Podnesak

Podnesak

Smetanje poseda

4.125,00

8.250,00

Razvod braka

4.125,00

8.250,00

Nepostojanje braka ili poništaj braka

4.125,00

8.250,00

Zakonsko izdržavanje

1.500,00

3.000,00

Utvrđivanje i osporavanje očinstva ili materinstva

6.375,00

13.500,00

Vršenje roditeljskog prava

2.812,50

5.625,00

Radni odnosi

4.125,00

8.250,00

Stambeni odnosi

5.625,00

11.250,00

Autorsko pravo

11.250,00

22.500,00

Vanparnični postupak :(lišenje poslovne sposobnosti; zadržavanje u zdravstvenoj ustanovi; proglašenje nestalog lica za umrlo, davanje dozvole za stupanje u brak, produženje i lišenje roditeljkog prava, i ostale vanparnice neprocenjivo);

4.125,00

8250,00

Prekršaji

4.125,00

      8.250,00

Krivični postupaк

4.125,00

8.250,00

Upravni postupak ( upis u Katastar nepokretnosti ; inspekcija i drugi postupci pred državnim organima )

4.125,00

8.250,00

 

4. Sastavljanje isprava

 

Sve isprave o zaključenju pravnih poslova za života ili u slučaju smrti.

11.250,00

Sve isprave o zaključenju pravnih poslova između srodnika prvog naslednog reda.

9.000,00

Punomoćja; Molbe; Izjave; Predstavke

750,00

 

5. Za sastavljanje podnesaka u toku trajanja postupka utvrđuje se iznos naknade u visini od 50 % iznosa naknada propisanih u tabelama pod brojem 2 i 3.

 

6. U tabeli pod brojem 4. naknada za sastavljanje isprava i zaključivanje pravnih poslova između srodnika prvog naslednog reda utvrđena je u iznosu manjem za 20% u odnosu na iznos utvrđen za sastavljanje tih istih isprava između ostalih lica, imajući u vidu da se u takvim slučajevima ne ostvaruje ekonomska dobit.