Naručivanje dokumenata

Printer-friendly version

Opština Zemun vam omogućava da putem interneta poručite izvod iz matične knjige rođenih, venčanih, umrlih i uverenja iz knjige državljana.

Napominjemo da ovu uslugu mogu da koriste samo lica upisana u matične knjige opštine Zemun.

Za sva dokumenta naručena ovim putem plaća se iznos u celosti: republička taksa + PTT troškovi.

Zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih

Zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige venčanih

Zahtev za izdavanje uverenja iz knjige državljana

Zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige umrlih

Za izvod iz knjige rođenih, venčanih i umrlih potrebno je platiti republičku taksu u iznosu od 410  dinara + PTT troškove koji se plaćaju prilikom preuzimanja pošiljke radniku PTT-a.

Za izvod iz knjige rođenih, venčanih i umrlih na međunarodnom obrascu potrebno je platiti republičku taksu u iznosu od 670 dinara + PTT troškove koji se plaćaju prilikom preuzimanja pošiljke radniku PTT-a.

Za uverenje iz knjige državljana potrebno je platiti republičku taksu u iznosu od 720 dinara + PTT troškove koji se plaćaju prilikom preuzimanja pošiljke radniku PTT-a.

Sve pošiljke u unutrašnjem saobraćaju se obezbeđuju preko Pošte putem POST EXPRESS-a i to u roku od pet radnih dana.

Podneti zahtevi se obrađuju radnim danima od 8 do 15 časova

Takse i troškovi dostave plaćaju se prilikom preuzimanja izvoda

U slučaju da je zahtev sporan bićete kontaktirani preko e-mail adrese
marija.vasic@zemun.rs

Detaljnije informacije možete dobiti i na telefon: 011 3778 427