Komunalna inspekciјa

Printer-friendly version

III SPRAT
Soba broj 89
Direktan telefon: 2612-251
Lokal: 579, 580, 581

 

          Komunalni inspektori opštine Zemun, izlaskom na teren po navedenim prijavama, uočavaju činjenično stanje i sačinjavaju zapisnik, donose rešenja i sl. ili utvrđeno činjenično stanje konstatovano zapisnikom prosleđuju nadležnim organima opštine, Grada i Republike, čime aktivno učestvuju u rešavanju komunalne problematike građana, a u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku («Sl. list SRJ»,br. 33/97 i 31/2001).

 

·         za oštećene kolovoze i trotoare podnose se zahtevi za revitalizaciju istih, odnosno za postavljanje podloge i asfaltnog zastora na istim;

·         građani podnose zahteve za rešavanje kanalizacije u svojim ulicama i to fekalne i kanalizacije za odvođenje atmosferskih voda;

·         prijave građana zbog oštećenja lokalnih vodovoda;

·         prijave zbog zagušenja slivnika kišne kanalizacije;

·         prijave zbog nedostatka poklopaca na vodovodnim, kanalizacionim i drugim šahtovima;

·         građani se obraćaju Komunalnoj inspekciji za rešavanje oštećenja vodovodne i kanalizacione mreže;

·         prijave samovoljnog postavljanja raznih zapreka i ograda duž kolovoza i trotoara (kao samozaštita od parkiranja vozila)

·         parkiranje neregistrovanih i havarisanih putničkih motornih vozila, kao i priključnih vozila na javnim površinama (na kolovozima, trotoarima, javnim parkiralištima, prostorima oko stambenih zgrada i dr.);

·         lepljenje plakata van dozvoljenih mesta po fasadama, izlozima i sl.

·         prijave zbog formiranja «divljih» deponija na javnim i drugim površinama

·         parkiranje vozila na parking mestima koja su zakupljena od strane privrednih organizacija;

·         prijave zbog postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim mestima, kao i problemi ulične prodaje;

·         prijave vezane za probleme u vezi sa kućnim redom u stambenim zgradama;

·         držanje životinja u stambenim zgradama i sopstvenim dvorištima porodičnih domaćinstava;

·         građani se obraćaju Komunalnoj inspekciji podnošenjem prijava za čišćenje i uređenje javnih površina od korova i raznog smeća;

·         prijave građana koje se odnose na uređenje šetališta na Keju i drugim prostorima sa zahtevima za postavljanje i poboljšanje javne rasvete, uređenje i čišćenja zelenih površina, revitalizacije dečijih igrališta u obdaništima, na prostorima oko stambenih zgrada.

Građani pisanim putem podnose prijave  na obrascu koje mogu preuzeti u šalter sali,

a popunjene prijave se predaju na šalteru pisarnice u prizemlju zgrade Opštine.

NAPOMENA: Za pitanja vezana za električnu energiju, vodovod i kanalizaciju, javnu rasvetu, javna parkirališta, centralno grejanje, gasovod, telekomunikacije i javne zelene površine potrebno je kontaktirati dežurnu službu Sekretarijata za inspekcijske poslove Grada Beograda na telefon 3227- 000.