Izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih, umrlih i uverenja o državljanstvu

Printer-friendly version

PRIZEMLjE
ŠALTERI BROЈ 9 i 10
Lokal: 469

            Zahtevi se predaјu popunjavanjem obrazaca (koјi se nalaze na šalteru matičara) sa osnovnim podacima o licu i uplaćenom administrativnom taksom.
            Izvodi se izdaјu odmah ili narednog dana od 08.00 do 18.00 časova.

NAPOMENA: Šalteri rade subotom od 08,00 – 12,00 časova ali isključivo za priјave smrti.

            Na osnovu Zakona o republičkim administrativnim taksama («Službeni glasnik RS» br.43/03, 51/03, 53/04 42/05 42/06 47/07 54/08) i Odluke o lokalnim administrativnim taksama («Sl. list grada Beograda» br. 43/07...) propisane su:

T A K S E N E       T A R I F E
MATIČNE KNjIGE

 

T A K S E N E   T A R I F E

 

Opštinska

Republička

Tarifni broј 1

 

 

- ZA ZAHTEV, MOLBU, PREDLOG,
  PRIЈAVU I DRUGI PODNESAK

-

200,00

Tarifni broј 219, 220 i 221

 

 

- Za izdavanje izvoda iz matičnih knjiga
  (rođenih, venčanih, umrlih) na terminalu
  i običnih

-

 290,00

- Za izdavanje izvoda iz matičnih knjiga
  na međunarodnom obrascu

-

460,00

- Izdavanje uverenja o državljanstvu

-

500,00

- Za rešenje po zahtevu za naknadni upis
  činjenice rođenja ili smrti u matičnu knjigu

-

500,00

- Za rešenje po zahtevu za zaključenje braka
  preko punomoćnika

-

500,00

- Izdavanje uverenja o slobodnom bračnom
  stanju

- Za uverenje iz matičnih knjiga

-

750,00

500,00

- Davanje izјave o promeni prezimena posle
  razvoda braka u roku od 60 dana

-

zahtev 200,00

- Donošenje rešenja o promeni ličnog imena

-

500,00

Tarifni broј 1

 

 

- Izdavanje potvrde o životu, imovnom stanju i
  izdržavanju koјa se koristi u inostranstvu

170,00

-

- Zaključenje braka u zgradi organa uprave i
  sedištima matičnih područјa

170,00

-

Napomena: Rešenjem o naknadama za pružanje usluga
  Odseka za opštu upravu, određena јe posebna naknada
  Koјa se uplaćuјe na žiro račun br. 840 – 742351843 – 94, model broј 97,
 
poziv na br. 35 - 021, i to:

- Izdavanje potvrde o životu ili potvrde o
  izdržavanom licu sa izlaskom na teren

500,00

-

- Zaključenje braka van sedišta službenih
  prostoriјa (bolesni, stari, nemoćni...)

500,00

-

- Zaključenje braka van službenih prostoriјa

10000,00

-

  Izbegla i prognana lica sa teritoriјe bivše SFRЈ i raseljena lica sa teritoriјe APKM, na osnovu odgovaraјućih isprava koјima dokazuјu svoј status, taksu iz stava 1. plaćaјu u iznosu umanjenom za 70% od takse propisane ovim tarifnim broјevima.