Локални избори 2013.

19.04.2013
Printer-friendly version

Р е п у б л и к а  С р б и ј а

ГРАД БЕОГРАД-ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

Управа градске општине Земун

Број: 013-2/2013-IV

18.04.2013. године

Земун, Магистратски трг 1

 

На основу члана 14. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 104/2009 и 99/2011), тачке 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 15/2012), а у вези Одлукe о расписивању избора за одборнике скупштинe градске  општине Земун, бр. 013-5/13-С-01, од 17.04.2013. године, који ће се одржати 02.06.2013. године, Управа градске општине Земун, упућује

ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА

ЗА УВИД У ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК РАДИ ВРШЕЊА ПРОМЕНА (УПИС, БРИСАЊЕ, ИЗМЕНА, ДОПУНА ИЛИ ИСПРАВКА)

            У бирачки списак уписују се држављани Републике Србије који имају бирачко право  а након доношења одлуке о расписивању избора и малолетна лица која бирачко право стичу најкасније на дан избора.

            Увид у део бирачког списка може се извршити непосредно сваког радног дана  од 08,00-16,00 часова у згради градске општине Земун, Магистратски трг 1, (приземље-шалтер сала), као и у просторијама месних канцеларија (Батајница и Угриновци) и електронским путем на званичној интернет страници Министарства правде и државне управе уношењем податка о јединственом матичном броју грађана, најкасније до 17.05.2013. године до 24,00 часа, односно до закључења бирачког списка.

Бирача који није уписан у бирачки списак уписује у бирачки списак до његовог закључења Управа градске општине Земун, а од његовог закључења  па све до 72 часа пре дана избора надлежно Министарство правде и државне управе.

Од проглашења изборне листе, право на увид у бирачки списак има и подносилац изборне листе или лице које он овласти у складу са законом и то на исти начин и по истом поступку као и грађани.

СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ СЕ МОГУ ДОБИТИ НА ТЕЛ: 3778-465, 3778-462, 3778-531   и 3778-532

ОВО ОБАВЕШТЕЊЕ СТАВИТИ НА ОГЛАСНУ ТАБЛУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ   ЗЕМУН, МЕСНИХ  КАНЦЕЛАРИЈА И МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ    ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ

Александар Грдинић с.р.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Председник Скупштине града Београда донео је Одлуку о расписивању избора за одборнике Скупштине градске општине Земун, дана 17. априла 2013. године, под бројем 013-5/13-С-01.

Одлука је објављена у ''Службеном листу града Београда'' број 14/2013, од 17.04.2013. године.

Избори за одборнике Скупштине градске општине Земун расписани су за 02. јун 2013. године.

Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку наредног дана од дана расписивања избора, односно од 18. априла 2013. године.

Изборна комисија

Градске општине Земун

ПрегледAttachmentSize
01 izborna lista kandidata 2013.doc125 КБ
02 ovlascenje za podnosenje izborne liste 2013.doc28.5 КБ
2.odluka o obrascima usvojena.doc40 КБ
03 saglasnost nosioca IL 2013.doc25.5 КБ
04 potvrda o izbornom pravu 2013.doc30 КБ
05 izjava o prihvatanju kandidature 2013.doc26.5 КБ
06 potvrda o prebivalistu kandidata 2013.doc30 КБ
07 spisak biraca 2013.doc34 КБ
08 izjava podrske biraca 2013.doc35 КБ
09 resenje o proglasenju izborne liste 2013.doc28 КБ
10 resenje o odbracivanju neblagovremenost 2013.doc28.5 КБ
11 zakljucak o utvrdjivanju nedostataka 2013.doc29 КБ
12 resenje o odbijanju proglasenja izborne liste 2013.doc28.5 КБ
13 resenje o ispunjenju uslova za ps ik bo 2013.doc29.5 КБ
14 resenje o utvrdjivanju zbirne izborne liste 2013.doc28 КБ
15 kontrolni list 2013.doc31.5 КБ
16 glasački listic 2013.doc21.5 КБ
17 potvrda o biračkom pravu za glasanje van bm 2013.doc27.5 КБ
18 zapisnik o primopredaji izb mat pre glasanja 2013.doc41 КБ
19 zapisnik o radu birackih odbora 2013.doc108 КБ
20 zapisnik o primopredaji izb materijala posle glasanja 2013.doc46 КБ
21 prijava domacih posmatraca.doc23.5 КБ
22 spisak posmatraca d 2013.doc31 КБ
23 prijava stranih posmatraca.doc23.5 КБ
24 spisak posmatraca s 2013.doc32.5 КБ
25 zapisnik o radu ik na utvrdjivanju rezultata 2013.doc216 КБ
26 uverenje o izboru odbornika 2013.doc26.5 КБ
1.Uputstvo za sprovodjenje izbora.doc137 КБ
2.Rokovnik za vrsenje izbornih radnji.doc121.5 КБ
3.Resenje o birackim mestima.docx79.15 КБ
Изборна листа број 0129.5 КБ
ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ 01133.5 КБ
Изборна листа број 0229 КБ
ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ 02123 КБ
Изборна листа број 0330.5 КБ
ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ 03148 КБ
izborna lista 04.doc26.5 КБ
izborna LISTA KANDIDATA ZA ODBORNIKE 04.doc131.5 КБ
izborna lista kandidata 05.doc132.5 КБ
resenje o proglasenju izborne liste 05.doc27 КБ
izborna lista kandidata 06.doc148.5 КБ
resenje o proglasenju izborne liste 06.doc27 КБ
09 resenje o proglasenju izborne liste 2013- 07.doc29.5 КБ
09 resenje o proglasenju izborne liste LDP 08.doc31 КБ
izborna lista kandidata za odbornike 07.doc64.5 КБ
LDP 01 izborna lista kandidata 2013 08.doc130.5 КБ
Izborna lista kandidata 09.docx17.1 КБ
Proglasena izborna lista 10.docx17.77 КБ
Resenje o proglasenju izborne liste 09.doc28.5 КБ
resenje o proglasenju izborne liste 10.doc28.5 КБ
Resenje o izmeni resenja o proglasenju izborne liste 09.doc27.5 КБ
Proglasena izborna lista 11.doc78 КБ
Resenje o proglasenju izborne liste 11.doc27.5 КБ
09 resenje o proglasenju izborne liste br 12 SDS 16.05.2013.G.doc29 КБ
09 resenje o proglasenju izborne liste br 13 Misa Vacic.doc30 КБ
izborna lista kandidata 13.docx19.6 КБ
Izborna lista kandidata SDS, 12.doc98 КБ
Izborna lista kandidata 14.doc143.5 КБ
Resenje o proglasenju izborne liste 14.doc28 КБ
zbirna izborna lista.doc963 КБ
25 zapisnik o radu ik na utvrdjivanju rezultata 2013 к2о.doc152 КБ